Izbor
Korpa

Načini isporuke*

Obaveza pregleda artikala

Molimo Vas da prilikom isporuke pregledate artikle i da sva eventualno uočena oštećenja ODMAH, a najkasnije U ROKU OD 24 časa prijavite službi reklamacija Prodavca (Metalimpex doo Kraljevo) na broj telefona 036/331-493 ili na mail reklamacije@messar.rs. Reklamacije na oštećenja koje su izjavljene protekom roka od 24h od isporuke će biti odbijene kao neblagovremene. Posebno ističemo da artikle koji imaju fizička oštećenja niste u obavezi da primite.


Isporuka robe na teritoriji R. Srbije

  • Za sve porudžbine na teritoriji R. Srbije (bez KiM), Prodavac vrši besplatnu isporuku za porudžbine čija je minimalna vrednost 10.000 RSD.
  • Za sve porudžbine čija je vrednost ispod 10.000 RSD, isporuka se vrši putem kurirske službe; troškove isporuke snosi kupac i oni iznose 540 RSD
  • U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je do 7 radnih dana.
  • Isporuke robe se vrše radnim danima do 16h (kurirska služba).
  • Kupac je dužan da prilikom isporuke a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregleda uređaj i da sva eventualno uočena oštećenja robe unese u zapisnik koji mu je vozač dostavio i da se odmah obrati službi reklamacija Prodavca na broj telefona 036/331-493.


Ograničenja isporuke robe

  • Isporuka robe vrši se isključivo na teritoriji Republike Srbije bez KiM.
  • Isporuka van teritorije Srbije nije moguća, odnosno uslovno moguća nakon prethodnih provera svih mogućnosti.